Nyhetsbrev betingelser

 

PERSONVERN 

Formålet med denne informasjonen er å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn på vår side (CHECK OUT CROATIA.no) og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Ditt personvern er viktig for CHECK OUT CROATIA, og CHECK OUT CROATIA følger de til enhver gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

 

Samtykke

Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet på grunnlag av samtykke, som markedsføring, herunder, nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng.

 

Informasjon som blir samlet inn

CHECK OUT CROATIA innhenter personopplysninger når du melder deg på for å motta tilbud hos oss på e-post og/eller SMS, registrerer bestillingsordre, gjennomfører bestilling hos CHECK OUT CROATIA og/eller deltar i konkurranser i regi av CHECK OUT CROATIA. Vi henter også inn informasjon om din bruk av våre nettsider gjennom informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke vi benytter her.

 

De opplysningene CHECK OUT CROATIA henter inn og behandler er følgende: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, i noen tilfeller spør vi etter fødselsdato, og din aksept til å bruke informasjonen til markedsføring, herunder nyhetsbrev på e-post/SMS og andre måter for direkte markedsføring, samt kommunikasjon på sosiale medier du har akseptert kontakt med oss. Vi vil også kunne bruke dine personopplysninger for å rette markedsføring mot deg på Internett og sosiale medier som f.eks. Facebook og Google. 

I enkelte tilfeller vil det også kunne innhentes informasjon fra tredjeparter knyttet til bl.a. kvalitetssikring av personopplysninger. 

 

Hvordan CHECK OUT CROATIA benytter - og hvem kan benytte dine personopplysninger

CHECK OUT CROATIA benytter informasjonen kun til markedsføringsformål eller ved kontakt ved forbindelse med bestilling gjort hos CHECK OUT CROATIA. CHECK OUT CROATIA samler inn informasjon slik at vi kan gi våre kunder relevante tilbud som passer til kundens interesseområder. I tillegg vil opplysningene bli brukt til å sikre gode kundeopplevelser på våre sider, checkoutcroatia.no. 

 

CHECK OUT CROATIA - SPEHAR, org.nr. 997615654, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles. CHECK OUT CROATIA vil ikke selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss til en tredjepart, noe som betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss basert på dine opplysninger. CHECK OUT CROATIA bruker samarbeidspartnere og tredjeparter for å behandle og lagre opplysninger samt markedsføring på vegne av CHECK OUT CROATIA. Lagring og behandling av personopplysninger kommer i hovedsak til å skje innenfor EU/EØS-området. Informasjon for utsendelse av nyhetsbrev kommer til, i samråd med Privacy Shield, overføres til en underleverandør i USA, SendGrid, Inc. Behandling av personopplysningene vil enten skje på grunnlag av oppfyllelse av avtale, dersom vi oppfylle en avtale med deg, på grunnlag av samtykke (som ved markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev) eller for å oppfylle rettslige forpliktelser CHECK OUT CROATIA er pålagt som regnskapsføring mv.

 

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke. Personopplysninger knyttet til salg eller avtaler du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til CHECK OUT CROATIA oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt.

 

Du har ingen plikt til å gi CHECK OUT CROATIA personopplysninger, men for å motta tjenester kan det være en forutsetning. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Den enkleste måten å gjøre det på, er å melde seg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

 

Du har rett til å klage på behandling som gjøres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer på www.datatilsynet.no 

 

Kontakt oss

Om du har spørsmål om, ønsker innsyn i, eller slette de personopplysningene som er lagret på deg er det bare å ta kontakt med oss på kundeservice via e-post til post@checkoucroatia.no.